W88 khuyến mãi 10% thưởng nạp lại tại A-Thể Thao mỗi ngày

Thành viên W88 nạp tiền vào sản phẩm A-Thể Thao sẽ được thưởng thêm 10% giá trị tiền nạp. Khuyến mãi thưởng nạp lại áp dụng hàng ngày, tính từ ngày 22/5/2020 đến ngày 4/6/2020.

Thể lệ khuyến mãi

  1. Khuyến mãi áp dụng cho mọi thành viên mới đăng ký hoặc đang hoạt động trên W88 theo tiền tệ VND.
  2. Nạp tiền thành công tại sản phẩm A-Thể Thao của nhà cái thể thao uy tín W88, tiền nạp tối thiểu 200.000 VND.
  3. Tiền thưởng thêm bằng 10% giá trị tiền nạp, tối đa mỗi thành viên được thưởng thêm 700.000 VND nạp tiền hằng ngày.
  4. Thành viên nhận thưởng bằng cách nạp tiền, chuyển quỹ vào A-Thể Thao và nhập mã khuyến mãi “VN10ASB”.

Điều khoản khuyến mãi

  1. Trước khi rút tiền, tiền chuyển quỹ + tiền thưởng phải trả qua 9 vòng cược tại A-Thể Thao.

Ví dụ: chuyển quỹ 1.000.000 VND sẽ nhận thưởng 10% x 1.000.000 = 100.000 VND. Yêu cầu tiền cược để rút tiền là (1.000.000 + 100.000) x 9 = 9.900.000 VND.

  1. Tiền thưởng nạp lại hằng ngày tối thiểu 20.000 VND và tối đa là 700.000 VND cho mỗi thành viên.
  2. Tiền cược yêu cầu rút tiền không áp dụng với cược vô hiệu, cược đặt 2 bên, cược hủy, cược hòa, cược kiểu HK tỷ lệ dưới 0.5.
  3. Các QUY ĐỊNH CHUNG về khuyến mãi của W88 được áp dụng

About anh2